Mikrobiologiýa barlaghanasynda daşky gurşawa gözegçilik etmegiň tehniki düzgünleri

2022-nji ýylyň 10-njy martynda günortan Şençzheneniň biologiýa we senagat arassalaýyş senagaty birleşiginde "Mikrobiologiýa barlaghanasynda daşky gurşawa gözegçilik etmegiň tehniki düzgünleri" jemgyýetçilik ülňüleri boýunça hünärmenler üçin onlaýn seminar üstünlikli geçirildi.

Wu Donglai, Haýwan keselleriniň öňüni almak we gözegçilik boýunça milli ýokary derejeli biosfera barlaghanasynyň ýerine ýetiriji müdiriniň orunbasary, Harbin weterinariýa gözleg instituty, Hytaýyň Oba hojalygy ylymlary akademiýasy, gözlegçi Wu Donglai, Milli patogen mikrobiologiýa barlaghanasynyň biosfera howpsuzlygy bilermenler komitetiniň agzasy, direktor Hytaý Gurluşyk Ylymlar akademiýasynyň Howany arassalaýyş gözleg merkeziniň, "13-nji bäş ýyllyk meýilnama" "Milli esasy gözleg we gözleg meýilnamasynyň taslamasynyň ýolbaşçysy, şol bir wagtyň özünde Hytaýyň laýyklyk bahalandyryş we akkreditasiýa komissiýasynyň biosfera barlaghanasy synçysy Cao Guoqing gözlegçisi, Şençzhenen Pekin uniwersiteti Gonkong Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň Medisina Merkezi, Pekin uniwersitetiniň kliniki gözleg instituty (Şençzhenen) direktory Sýao Ping, Milli akkreditasiýa merkeziniň (CNAS) Hytaýyň laýyklygyny bahalandyrmak boýunça gözlegçi Wang Rong, Hytaýyň Kesellere gözegçilik merkeziniň biosfera dolandyryş edarasynyň müdiri Zhao Çihong Öňüni almak, Hytaýyň Gurluşyk standartlary dizaýn we gözleg instituty Co., Lukmançylyk we Saglyk Gurluşyk Merkeziniň müdiri Zhu Bin we Harbin weterinariýa gözleg institutynyň milli biosfera howpsuzlygy tejribesi, Hytaýyň Oba hojalygy ylymlary akademiýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Tong Hailong, direktor Zhang Fangting Pekin uniwersitetiniň Şençzhenen hassahanasynyň lukmançylyk innowasiýa merkezi we jemgyýetçilik tejribe platformasy, Şençzhenen MGI Technology Co., Ltd. kompaniýasynyň müdiri Lin Siýuan, Şençzhenen Zhongming Technology Co., Ltd., Şençzhenen Çuangmei senagatynyň 20 töweregi adam Duşuşyga Co., Ltd. baş müdiriniň orunbasary we bu pudakdaky beýleki tanymal hünärmenler we öňdebaryjy kärhanalaryň wekilleri gatnaşdy.Duşuşyga jemgyýetimiziň standartlar bölüminiň müdiri Hu Sýaohaý ýolbaşçylyk etdi.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel