Arassa otag gapysy

 • 50mm gapy çarçuwasy bilen ýekeje gök reňkli gapy

  50mm gapy çarçuwasy bilen ýekeje gök reňkli gapy

  Arassa gapy arassalaýyş ussahanalary, azyk zawodlary, derman önümleri ýaly gysga ýollary talap edýän ýagdaýlar üçin amatlydyr
  zawodlar, barlaghanalar, hassahanalar we iş otaglary. Galvanizli listiň ýüzüne çörek boýag sepilýär, bu bolsa
  hassahanany arassalamak derejesiniň talaplaryna laýyk gelýär. Gapynyň galyndysy bir günde emele gelýär, poslama we çydamly.
  hassahanalarda, derman zawodlarynda, mikroelektronika zawodlarynda, azyk gaýtadan işleýän ussahanalarda we
  barlaghanalar we arassa, arassaçylyk we howa geçirijiligi zerur bolan beýleki ýerler.

 • Restoran ammary Trafik swing gapy goşa hereket swing gapy

  Restoran ammary Trafik swing gapy goşa hereket swing gapy

  MODEL NOOKQH-570H QH-570B QH-570J QH-1170T L * W * H (MM) (1-nji surat) L * W * H (MM) (2-nji surat) L * W * H (MM) (3-nji surat) L * W * H (MM) (4-nji surat)) Daşarky ululygy 575 * 575 * 250 1175 * 575 * 250 1175 * 575 * 230 1175 * 575 * 277 HEPA SIZE 570 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 Arassaçylyk synpy 100 @ 0.3um (FED CRETERION) Howa göwrümi 550-750m³ / sag 800-1350m³ / sag 800-1350m³ / sag 1000-1800m³ / sag Howanyň tizligi 0.55–1.2m / s ± 20% (Düzülip bilner ) Netijeliligi 99.99% @ 0.3um–99.99999%@0.12um (Meýletin) Neu ...
 • Ammar üçin ýokary tizlikli PVC plastmassa çalt togalanýan ýapyk gapy

  Ammar üçin ýokary tizlikli PVC plastmassa çalt togalanýan ýapyk gapy

  Aýratynlyklary 1. Germaniýadan getirilen motorly Grand markany kabul ediň, ýokary hilli 2. Motor üçin 3 ýyl kepillik 3. ölçeg müşderiniň islegi boýunça düzüldi 4. sazlanylýan aýlaw tizligi 3-10s 5. arassa otag bilen tozan otagynyň arasynda ulanylýar 6. arkaly howa duşuna gurnap bilersiňiz 7. gapy materialy: senagat mata + PVC 8. gapy çarçuwasy: SS304 poslamaýan polatdan ýasalan önümler Düşündiriş Önümiň ady PVC Speokary tizlikli ýapyk gapy perdesi Galyňlygy: 0.8mm ~ 1.5mm material: PVC Co .. .
 • Zawodyň göni satuw eli gapylary hassahananyň iş otagynyň gapylary

  Zawodyň göni satuw eli gapylary hassahananyň iş otagynyň gapylary

  Önümleriň beýany 1. Material kagyz bal aryny doldurmak.2. Polat örtügi: 1,0mm.3. Gapy material gapy çarçuwasy: örtükli galvanizli polat.4. Penjireler bilen: 400x600mm 5. Iki gapdalyndaky ýapraklaryň tutawaçlary.* Gapynyň göwresi bir bölekde emele gelýär, boşluk ýok, poslama garşy.Önümiň umumy öndürijiligi owadan, owadan görnüşi, tekiz, ýokary güýji, poslama garşylygy, tozan ýygnamagy, tozany ýok, arassalamak aňsat we ş.m., aňsat we çalt gurnamak bilen gowy.* Polat gapy ...
 • Derman SUS 304 ýokary öndürijilikli arassa otag bir gapy

  Derman SUS 304 ýokary öndürijilikli arassa otag bir gapy

  Arassa otag gapysynyň aýratynlyklary 1. Swing gapy esasan hassahana, derman, laboratoriýa we ş.m. ulanylýar 2. Material: çarçuwa we ýaprak üçin alýumin profil, panel üçin galvanizli polat / HPL / SS, paneliň esasy materialy: Alýumin bal ary, PU köpük 3 Görnüşi: dooreke gapy, goşa gapy we deň däl ýaprak gapy 4. Ölçegi: 800x2100mm, 950x2100mm, 1200x2100mm we 1500x2100mm (Beýleki ululygy hem düzülip bilner) 5. Açylyş usuly: Içerki / Daşarky, Sag / Çep 6. Reňk: Piliory ak , çal ak, gök, mämişi we ş.m.
 • Keselhananyň operasiýa teatry arassa otag Awtomatiki germetik süýşýän gapy

  Keselhananyň operasiýa teatry arassa otag Awtomatiki germetik süýşýän gapy

  Arassa gapy, her dürli arassa otaglarda oturdylan demir swing gapydyr. Iýmit we fabriklerde, barlaghanalarda giňden kabul edilýär,Arassaçylyga we arassaçylyga aşa ýokary isleg bildirilýän hassahanalar, mikroelektronika zawodlary.

  Dürli arassa otaglaryň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin aşakda görkezilişi ýaly birnäçe üýtgeşik aýratynlyk bar.

 • Çiankin Galvanizli aýna polat reňk swing ýeke gapylar

  Çiankin Galvanizli aýna polat reňk swing ýeke gapylar

  Arassa otag gapysy her dürli arassa otaglarda oturdylan demir swing gapydyr. Arassaçylyga we arassaçylyga aşa isleg bildirilýän azyk we fabriklerde, barlaghanalarda, hassahanalarda, mikroelektronika zawodlarynda giňden kabul edilýär.Dürli arassa otaglaryň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin aşakda görkezilişi ýaly birnäçe üýtgeşik aýratynlyk bar.

 • “Qianqin Roller” çalt aýlanýan awtomatiki PVC gapy

  “Qianqin Roller” çalt aýlanýan awtomatiki PVC gapy

  Arassa otag çalt aýlanýan gapyda işgärler, ýükler ýa-da forkliftler geçip barýarka gapylary açmak üçin awtomatiki induksiýa açarlary bar, bu gapylary arassa otaglarda, ussahanalarda, ammarlarda we beýleki ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.

  Dolandyryş gapysynyň tizligi 3-10 sekunt aralygynda sazlanýar we zerurlyklaryňyza görä düzülýär.