Poslamaýan polatdan arassa otag Işgäriň howa tozany üçin howa duşy

Gysga düşündiriş:

“Qianqin” howa duşy seriýasy önümi güýçli uniwersallygyň bölekleýin arassalaýjy enjamydyr.Täze gurluş, owadan görnüş, ygtybarly işlemek, az sarp etmek, energiýa tygşytlamak we amatly hyzmat etmek bilen, elektron, maşyn, lukmançylyk, azyk önümleri, reňk gaplamak, azyk, biologiýa in engineeringenerçiligi we beýleki senagat we ylmy gözleg ugurlarynda giňden ulanylýar.Adatça arassa otag bilen haram otagyň arasynda oturdylýar.Adamlar we harytlar arassa otaga girenlerinde, ilki bilen partlamaly bolýarlar.Uçýan arassa howa adamlar we harytlar tarapyndan tozan şahasyndan dynyp biler we tozan çeşmesiniň arassa ýere girmeginiň öňüni alyp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Poslamaýan polatdan arassalanan howa duşy / awtomatiki howa duşy ýörelgesi:
Howa duşunyň içindäki howa ilki bilen janköýeriň täsiri astynda süzülýär we statiki basyş tankyna girýär.Efficiencyokary täsirli howa süzgüji bilen süzülenden soň, arassa howa howa duşynyň burnundan ýokary tizlikde çykýar.Burun perişdesi sazlanýar.Adamlara we harytlaryň üstündäki tozany netijeli çykaryp biler.Partlanan tozan ýene-de täsirli howa süzgüçine girýär we şeýle aýlanýar we howa duşynyň maksadyna ýetýär.

Önümiň parametrleri

Model QH-AS01 QH-ASA02 QH-ASA03 QH-ASA04
Daşarky ululygy (mm) 1290 * 1000 * 2100 1290 * 1500 * 2100 1390 * 2000 * 2100 1390 * 2500 * 2100
Içki ululygy (mm) 790 * 1000 * 2000 790 * 1500 * 2000 790 * 2000 * 2000 800 * 2500 * 2000
Elektrik üpjünçiligi AC 380V, 220V ýa-da AC 110V, 50 / 60Hz
Sarp edilen güýç 1100W 1500W 2200W 2500W
Burun ýok 12 sany 18 sany 24 sany 48 sany
Howanyň tizligi 20-25m / s
Howa duşy wagty 0-99-lary sazlap bolýar, standart 10s
Hepa süzgüji H13 ýa-da H14, 99.99%@0.3um ýa-da 99.995%@0.3um
Material SUS201, SUS304, Çörek bişirmek islege bagly
Adamyň ukyby ýok 1-2 2-3 3-4 4-6
Kepillik 1 ýyl
Ses Iňlis dilinde gürleýän
Bellik Spesifikasiýa müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

Önümleriň jikme-jiklikleri görkezilýär

Daşary ýurtly müşderilerden ýöriteleşdirilen zatlar

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozy üçin howa duşy (3)
Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (4)
Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (5)

Önümçilik prosesi

Çig mal satyn almakdan, önümçilik döwründe ýük daşaýança önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris we müşderilere ibermezden ozal BIR BIRINI synap görmeli.Biziň ussahanamyz ISO 8 arassa otagdyr.

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (1)
Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (7)

Ibermek

Iberiş meselesi üçin, EXW, CIF, FOB we ş.m. sitata berip bileris, şeýle hem, ekspress, otly, gury ýer, howa ýa-da deňiz bilen näme ibermek isleýändigiňize garamazdan, bize ýük hyzmatyny berýän hünärmen ýük ekspeditorymyz bar.

Gurulmazdan howa duşlary iberilse, müşderiler üçin gurnama gollanmasy bilen üpjün ederis

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (8)

LCL bolsa kontrplakda gaplarys.

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (9)

Müşderilerden gurnama sahypasy

Müşderiniň sahypasynda howa duşuny göçürip alyň

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozy üçin howa duşy (10)
Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (6)
Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (11)

Önümler amaly senagaty

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (13)

BIZIERT KERFIKATLARYMYZ

Önümlerimiz CE, FCC, ROHS FDA, ISO hil ulgamyna laýyk gelýär.

Poslamaýan polatdan arassa otag Howa tozany üçin howa duşy (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň