PVC möhürleýji gapy

  • “Qianqin Roller” çalt aýlanýan awtomatiki PVC gapy

    “Qianqin Roller” çalt aýlanýan awtomatiki PVC gapy

    Arassa otag çalt aýlanýan gapyda işgärler, ýükler ýa-da forkliftler geçip barýarka gapylary açmak üçin awtomatiki induksiýa açarlary bar, bu gapylary arassa otaglarda, ussahanalarda, ammarlarda we beýleki ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.

    Dolandyryş gapysynyň tizligi 3-10 sekunt aralygynda sazlanýar we zerurlyklaryňyza görä düzülýär.