Pass Box

 • Poslamaýan polat # 304 Howa duşy geçelgesi wt wolt120V / 60HZ ýa-da 220v / 50HZ

  Poslamaýan polat # 304 Howa duşy geçelgesi wt wolt120V / 60HZ ýa-da 220v / 50HZ

  Laboratoriýa / hassahana / derman öndürýän zawod üçin arassa otag howa duş gutusy

  Pass gutusy, howa arkaly geçýän hapalanmalaryň öňüni almak üçin gözegçilik edilýän gurşaw arkaly materiallary bir tarapdan beýleki tarapa geçirmek üçin ulanylýan arassalaýyş ulgamlarynyň biridir.Adyndan görnüşi ýaly, guty gutusynyň esasy we ýeke-täk işi hapalanma aladasyny ýokarlandyrmazdan materialy bir tarapdan beýleki tarapa geçirmekdir we haýsydyr bir bölejik maddanyň üstünde ýüze çyksa, operasiýa wagtynda süýşýär.Gapy gulplamak mehanizmi, bir gapdalyndaky gapy açyk bolsa, beýleki tarapda gapy ýapyk bolanda, gutujygyň esasy aýratynlygydyr.Arassa otagyň geçmegi, arassa penjire we geçiriji lybas ýaly beýleki atlar bilen meşhurdyr;üstesine-de, azyk, derman we himiýa pudaklarynda mikrobiologiýa barlaghanalarynda giňden ulanylýar.

 • Dermanhana ýa-da laboratoriýa üçin arassa otag howa duşy

  Dermanhana ýa-da laboratoriýa üçin arassa otag howa duşy

  Arassa otag gapysynyň aýratynlyklary 1. Swing gapy esasan hassahana, derman, laboratoriýa we ş.m. ulanylýar 2. Material: çarçuwa we ýaprak üçin alýumin profil, panel üçin galvanizli polat / HPL / SS, paneliň esasy materialy: Alýumin bal ary, PU köpük 3 Görnüşi: dooreke gapy, goşa gapy we deň däl ýaprak gapy 4. Ölçegi: 800x2100mm, 950x2100mm, 1200x2100mm we 1500x2100mm (Beýleki ululygy hem düzülip bilner) 5. Açylyş usuly: Içerki / Daşarky, Sag / Çep 6. Reňk: Piliory ak , çal ak, gök, mämişi we ş.m.
 • Derman arassa otagy üçin statiki mehaniki gulplama gutusy

  Derman arassa otagy üçin statiki mehaniki gulplama gutusy

  1.Pass gutusy:
  2.Pass gutusy arassa otag üçin kömekçi enjamlaryň bir görnüşidir.Esasan arassa otag bilen haram otag ýa-da iki sany arassa otagyň arasynda kiçijik makalany geçirmek üçin ulanylýar.Özara baglanyşyk ulgamy sebäpli, haç hapalanmagyny azaldyp biler.
  3.Pass gutusy howany arassalaýan ýerlerde giňden ulanylýar, meselem: mikro-tehnologiýa, biologiki barlaghana, derman zawody, hassahana, gaplaýyş jaýy, LCD, elektronika zawody we ş.m.

 • ISO 5 GMP Laminar akym dinamiki geçiş gutusy

  ISO 5 GMP Laminar akym dinamiki geçiş gutusy

  “Qianqin” laminar akym dinamiki geçiş gutusy esasan biologiki arassa ýerlerde, esasy ulanylýan ýerler hökmünde ulanylýar: Bio derman serişdeleri, ylmy gözleg bölümleri, kesellere gözegçilik merkezleri, iri hassahanalar, uniwersitet ylmy gözlegleri, biologiki arassalyk we dürli arassa ýerler goýmalary.