Hepa gutusy

 • Arassa otag HEPA terminal süzgüji GEL süzgüji bilen howa üpjünçiligi bölümi gutusy

  Arassa otag HEPA terminal süzgüji GEL süzgüji bilen howa üpjünçiligi bölümi gutusy

  Efficiencyokary öndürijilikli howa rozetkasynyň gurluşyna statiki basyş gutusy, diffuzor plastinka, howa giriş flanesi, ýokary netijelilik howa süzgüji, basyş enjamy we boltlar girýär.
  Gurluşyna görä, ýokary netijelilik howa rozetkasyny ýokary eltip bermek we gapdal eltip bermek ýaly böleklere bölüp bolar.
  Gabat gelýän süzgüçleriň iki görnüşi bar: bölümleri bolan adaty süzgüçler we bölümler bolmazdan süzgüçler.
  Olaryň arasynda böleklersiz süzgüçler iki görnüşe bölünýär: gury süzgüçler we suwuk tank süzgüçleri.Gury süzgüçli ýokary öndürijilikli howa rozetkasy esasan ulanylýar.Elektronika pudagynda, doza tank süzgüçiniň ýokary netijelilik howa rozetkasy esasan derman senagatynda ulanylýar.
  Howa rozetkasynyň üstündäki diffuzor üç görnüşe bölünýär: tegelek deşik görnüşi, söýgüli görnüşi we siklon görnüşi.
  Howa girelgesi iki görnüşe bölünýär: howa klapanly we howa klapansyz

 • Arassa otag HVAC potolok, howa rozetkasy HEPA süzgüç gutusy

  Arassa otag HVAC potolok, howa rozetkasy HEPA süzgüç gutusy

  Önümiň beýany: 1. Gapy korpusynyň gurluşy - poslamaýan polatdan ýasalan material, ajaýyp ýüz, skide garşy we aşaga çydamly 2. Sürüji enjam - - Motor güýji 220V / 50HZ.Elektrik üpjünçiligi 2.2KW 3. Howpsuzlyk ulgamy: Gapy aýaklaryna howpsuzlyk elektrik gözleri oturdyldy.Gapy açylansoň, adamlar ýa-da harytlar elektron gözlere degenlerinde we gapydan girenlerinde awtomatiki ýokarlanar, togalanýan gapynyň ýykylmagynyň we pyýadalaryň we ulaglaryň urulmagynyň öňüni alar.M ...
 • Qianqin moduly arassa otag terminaly HEPA süzgüç gutusy

  Qianqin moduly arassa otag terminaly HEPA süzgüç gutusy

  HEPA süzgüç birligi gutusy 1000-, 10,000- we 100,000 synply kondisioner ulgamlary üçin iň oňat terminal süzgüç enjamydyr.Derman, saglyk, elektronika we himiýa pudaklarynda kondisioner ulgamlaryny arassalamakda giňden ulanylyp bilner.-3okary öndürijilikli howa üpjünçiligi porty, 1000-300,000 derejeli arassa otaglary gaýtadan işlemek we terminaly süzgüç enjamy hökmünde ulanylýar we arassalama talaplaryna laýyk gelýän esasy enjamdyr.Oňa statiki basyş gutusy, diffuzor plastinkasy, ýokary netijelilik süzgüji girýär we howa kanaly bilen interfeýs ýokarky ýa-da gapdal baglanyşyk bolup biler.