Howa duşy

 • Modully arassa otag akylly awtoulag gapdalyndaky gapy howa duşy

  Modully arassa otag akylly awtoulag gapdalyndaky gapy howa duşy

  Önümleriň beýany Modully arassa otag akylly howa duşy şahsy awtomatiki induksiýa gapy ýük howa duşy arassa otag enjamlary AIR DOWER duş otagy, howa duşy gapysy, hammam tozan otagy, üflenýän duş otagy, howa duş kanaly, howa öwüsýän duş otagy.2. Howa duşy otagy, hapalanmagy azaldyp biljek arassa otaga girmek üçin zerur geçelge ...
 • Arassa otag üçin doly awtomatiki poslamaýan polatdan ýük howa duşy

  Arassa otag üçin doly awtomatiki poslamaýan polatdan ýük howa duşy

  Önümiň beýany: 1. Gapy korpusynyň gurluşy - poslamaýan polatdan ýasalan material, ajaýyp ýüz, skide garşy we aşaga çydamly 2. Sürüji enjam - - Motor güýji 220V / 50HZ.Elektrik üpjünçiligi 2.2KW 3. Howpsuzlyk ulgamy: Gapy aýaklaryna howpsuzlyk elektrik gözleri oturdyldy.Gapy açylansoň, adamlar ýa-da harytlar elektron gözlere degenlerinde we gapydan girenlerinde awtomatiki ýokarlanar, togalanýan gapynyň ýykylmagynyň we pyýadalaryň we ulaglaryň urulmagynyň öňüni alar.M ...
 • “Interlock Gapy” bilen ýöriteleşdirilen GMP standart arassa otagly duş

  “Interlock Gapy” bilen ýöriteleşdirilen GMP standart arassa otagly duş

  Howa duşy näme?1. Howa duşy otagy (AIR SHOWER) howa duşy, arassa howa duş otagy, arassalaýjy howa duş otagy, howa duş otagy, üflenýän duş otagy, howa duş gapysy, hammam tozan otagy, üflenýän duş otagy, howa duşy kanaly, howa diýilýär duş otagy.2. Howa duşy otagy arassa otaga girmek üçin zerur geçelge bolup, arassa otaga girmek we çykmak bilen ýüze çykýan hapalanma meselesini azaldyp biler.3. Adamlar we harytlar arassa ýere girmeli bolanda, b ...
 • Poslamaýan polatdan arassa otag Işgäriň howa tozany üçin howa duşy

  Poslamaýan polatdan arassa otag Işgäriň howa tozany üçin howa duşy

  “Qianqin” howa duşy seriýasy önümi güýçli uniwersallygyň bölekleýin arassalaýjy enjamydyr.Täze gurluş, owadan görnüş, ygtybarly işlemek, az sarp etmek, energiýa tygşytlamak we amatly hyzmat etmek bilen, elektron, maşyn, lukmançylyk, azyk önümleri, reňk gaplamak, azyk, biologiýa in engineeringenerçiligi we beýleki senagat we ylmy gözleg ugurlarynda giňden ulanylýar.Adatça arassa otag bilen haram otagyň arasynda oturdylýar.Adamlar we harytlar arassa otaga girenlerinde, ilki bilen partlamaly bolýarlar.Uçýan arassa howa adamlar we harytlar tarapyndan tozan şahasyndan dynyp biler we tozan çeşmesiniň arassa ýere girmeginiň öňüni alyp biler.