Aýratyn önümler

BIZ hakda

  • takmynan_us_2
  • biziň toparymyz1
  • takmynan_us11
  • hakda
  • süzgüç synag enjamy

BIZ BARADA :

Qianqin, gözleg we gözleg, ffu, howany dezinfeksiýa maşyny, hepa gutusy, ffu we arassa otag önümleri çözgütleri öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Önüm çyzgysy, ýöriteleşdirilen fan süzgüç birligi (FFU), arassa otag terminaly gutusy, covid-19 üçin howa sterilizatory ýaly 100-den gowrak modeli öz içine alýar.

Programmalarda LCD, çipler, iýmit, iýmitleniş, saglygy goraýyş we beýleki köp sanly pudak ýaly ISO arassa otagy bar.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE we FDA tassyklamasyna eýe boldy.

Esasanam Surat-elektronika, ýarymgeçiriji, suwuk kristal, azyk, dermanhana we hassahanalar pudagynda biz eýýäm Amerikadan, Europeewropadan, Aziýadan, Eastakyn Gündogardan we başga-da köp müşderiniň ygtybarly hyzmatdaşy bolýarys.

Diňe bir tygşytly çözgüt tapmak bilen çäklenmän, size energiýa tygşytlamagy üpjün ederis.

 

Işewür hyzmatdaşlar

Şereket habarlary

Geçen onýyllyklaryň dowamynda öndürijilik ukybymyzy we hyzmat müşderilerimizi gowy görmek üçin, 10,000 inedördül metrden gowrak täze zawodymyza göçdük, Önümçilige ýeten wagtyňyz size hakyky wagtda önümçilik maglumatlary yzarlamak ukybyny hem döredýär, real- wagtyň üýtgemegi, real wagt gözegçiligi, önümiň hilini we gowşuryş wagtyny gowulaşdyrmak bilen, adamyň gatyşmagyny kem-kemden azaldyň, has amatly dolandyryşy getiriň.Geljege umyt baglap, Qianqin öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiýa innowasiýalaryny, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirer we arassa otag çözgütleriniň lideri bolmagy maksat edinýär.